Nastavení PS

Esport Racing organization

Podmínka pro bezstarostné online závody

Nastavení konektivity

Nastavení připojení konzole Playstation

Konzole Playstation ( PSN ) umožňuje hrát multiplayerové hry po internetové síti. V našem případě se zaměříme na hru Gran turismo Sport.

1. Krok:

Je nutné zajistit připojení PSN k routeru kabelem RJ45. Běžný kabel pro vedení dat v počítačové síti. Jeden konec kabelu zapojíme do PSN a druhá do routeru, kde použijeme zdířku popsanou jako LAN.

2. Krok:

Následně zjistíme jak je PSN připojena do sítě. Většina hráčů má nastavenou konfiguraci sítě na automatickou. Pro běžný provoz je to v pořádku. My ale potřebujeme nastavit konzoli jinak, a to ručním nastavením konkrétními parametry.
Ty zjistíme tak, že v PSN přejdeme do Nastavení => Síť => Zobrazit stav připojení.
PSN Vám zobrazí informace a jednotlivé parametry připojení. IP adresy, DNS, Výchozí bránu, typ NAT a MTU.
Opište si všechny tyto informace, kromě MAC adres. Ty nepotřebujete. Doporučuji si udělat fotku.
Doporučujeme taky stáhnout zdarma ze PS Store hru Call Of Duty: Warzone. Ta po instalaci a spuštění zobrazuje informaci o typu NAT. Ideální je NAT Type: Open. SN vám bude nejspíše ukazovat NAT 2. Po našich úpravách bude PSN nejspíš ukazovat stále Nat 2, ale Warzone by mělo ukazovat NAT Type: 
VIZ OBRÁZEK:

3. Krok:

Nyní přejdeme k samotnému ručnímu nastavení připojení PSN.
– zvolte Nastavení => Síť => Konfigurovat připojení k internetu. 
Zvolíte připojeníkabelem a konfiguraci “ručně”.
– vyplníte IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu podle toho, co jste si opsali nebo vyfotili.
– DNS1 a DNS2 vyplníte podle toho, co vám sdělil poskytovatel internetu, když jste siobjednali u něj veřejnou adresu. Jako DNS 2 můžete případně uvést 8.8.8.8 
– Proxy server – zvolíte Nepoužívat
– MTU nastavíte na hodnotu 1474
– To je k připojení v PSN vše

4. Krok:

Nyní se přesuneme k nastavení routeru. 
V routeru je totiž nutné povolit porty (Port Forwarding) a DMZ (Demilitarized Zone). 
Toto nastavení zajistí otevření přímé cesty do PSN aniž byste si otevřeli celou síť a ta byla pak zranitelná z venku.
Zde popsané nastavení routeru berte jako vodítko. 
Budeme popisovat nastavení na routeru značky ASUS. Ale ve většině routerů se názvy shodují.

5. Krok:

Po přihlášení do routeru přejděte do sekce WAN.
Zde je nutné najít položku: Port forwarding (Předávání portů) nebo Port Triggering apod.
Zde přidáte 2 řádky (záznamy). TCP a UDP.
– UDP si pojmenujte třeba PSN, rozsah portů: 3074, 3478, 3479, 3658, napište IP
adresu, kterou jsme nastavili do PSN a uložte
– TCP si pojmenujte stejně, rozsah portů: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, napište IP adresu, kterou jsme nastavili do PSN a uložte.
Tyto záznamy způsobí to, že otevřou komunikaci přes tyto porty pouze pro Vaše PSN a zbytek sítě zůstane bezpečně uzavřený.

6. Krok:

Nyní najděte v routeru položku, která se nazývá DMZ (Demilitarized Zone) a povolte DMZ s tím, že tato výjimka platí pro IP adresu Vašeho PSN.

7. Krok:

Nyní můžete nastavení uložit, odhlásit se z routeru, klidně ho i restartovat, aby se případné změny propsaly a restartovat i PSN. Zkuste si opět v PSN zjistit stav připojení. Vše by mělo být OK a NAT bude nejspíše stále Typ 2. Nicméně my máme router pro PSN již plně otevřený. Zkuste si tuto skutečnost ověřit na hře Warzone jak je popsáno výše.

Jsme ve FINÁLE:

Děkujeme pokud jste vše zvládli bez problémů.
Editace a postup připojení pro vás připravil:
Martin Sýs – snowmaker76.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte přenastavit PS pokud přejdete z PS4 na PS5!!!!!