Pravidla

Esport Racing organization

Pečlivě prosím přečíst

Všeobecná pravidla

/ 01

Fair Play:

Desatero
 1. V soutěži bojuj čestně a podle pravidel.
 2. Uznám, že soupeř je lepší.
 3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.
 4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu.
 5. Soutěž ma rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky.
 6. V soutěži respektuj pokyny a nařízení administrátorů a pořadatelů závodu, vřídím se jimi.
 7. V případě kolize dbejte prosím na to, aby viník počkal a přenechal pozici.
 8. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.
 9. Svým chocáním jdu příkladem ostatním jezdcům.
 10. Dodržujte systém pravidla vlajek.
 Při vzájemných soubojích nesmí docházet:
 Bránící jezdec může změnit stopu na rovince pouze 2x. (Tzn. že může vybočit např. zcela vpravo a pak se může vrátit zcela vlevo. Po tomto manévru už musí pokračovat pouze rovně a dál už nemůže měnit směr jízdy).
Bránící jezdec nemůže přejít do defenzivní stopy (vnitřek) příliš pozdě, aby měl útočící jezdec šanci zareagovat na vaší volbu stopy a nedošlo tak ke kolizi 
Bránící jezdec nemůže měnit stopu na brzdách. (Jakmile začnete brzdit, už nesmíte změnit stopu a to z důvodu, že útočící jezdec by na vaší změnu směru neměl možnost zareagovat a případně se vyhnou kolizi)   
Útočící jezdec nesmí narážet do soupeře před sebou. (Mohl by tak získat výhodu tím, že jezdec před ním by díky nárazu neměl takový průjezd, jaký by chtěl a útočící jezdec by mohl získat výhodu, kdy má díky nárazům např. lepší možnosti stopy pro další útok).
Útoky z velké dálky, kdy útočící jezdec narazí do boku auta, které je již v zatáčce a má tudíž zcela jiný úhel, než útočící jezdec
Jezdec, který je při průjezdu zatáčkou víc vpředu (třeba i o 10cm), má právo volby stopy a při případném kontaktu je ve výhodě. Nesmí však vytlačit soupeře mimo trať a vždy mu musí nechat místo vedle sebe!
1. důvod je, že když to někdo pošle na brzdy, může využít celou šíři trati pro útok, riskuje ale, že nestačí dobrzdit a vyletí mimo trať. Bránící jezdec (pokud půjde na brzdy stejně pozdě), bude pravděpodobně vytlačen z trati. Bránící jezdec tomu může předejít tím, že si bude držet vnitřek nebo zabrzdí do zatáčky dřív a podjede útočníka po vnitřku, protože útočník bude na brzdách dlouhý.
2. důvod je, že na některých tratích jsou úseky tak specifické, že se tam 2 auta vedle sebe jen těžko poskládají (např. Eau Rouge) a tudíž jezdec, který je více vpředu má právo volby stopy a jezdec, který je vzadu by měl ubrat a předejít kolizi.
Doporučení: Když soupeři necháte při souboji, ať už při obraně nebo útoku, alespoň tolik místa, aby jste ho nevytlačili mimo limit dráhy a projedete třeba i několik zatáček vedle sebe  po závodě si podáte ruce a budete mít ze závodění mnohem lepší pocit.
/ 02

Dodržování PIT - ENTRY a PIT - EXIT

Dodržovat za všech okolností
Plné čáry v okolí startovní rovinky
PIT ENTRY doporučujeme dodržovat během tréninku, kvalifikace a závodu což znamená nepřejíždět je jakoukoli částí auta. V případě kolize nebo ohrození ostatních jezdců, které vznikne kvůli nedodržování PIT ENTRY bude jezdec nedodržujíci toto pravidlo potrestán individuálně podle rozhodnutí komise.
PIT EXIT je pravidlem dodržovat během tréninku, kvalifikace a závodu což znamená nepřejíždět je jakoukoli částí auta. V případě nedodržení tohoto pravidla penalizace 10 sekund k výslednému času závodu.  Možnost doplnit dodatkový trest v případě způsobení kolize – individuálně podle situace.
Doporučeno: Jezdec, který se chystá najíždět do boxů, by se měl v posledním úseku (výjezd z poslední zatáčky na cílovou rovinku, někdy je nájezd před poslední zatáčkou) držet na straně boxů.

Pravidla Vlajek:


Žlutá vlajka - Signalizuje nebezpečí na trati, mává se s ní na stanovišti před nebezpečím.
 • při vyvěšení žlutých vlajek je jezdec povinen dbát na ostražitost.
 • zakazuje přejíždění v úseku vyvěšených žlutých vlajek.
 • jezdec by měl zpomalit.
Modrá Vlajka- Signalizuje povinost nechat bezpečně projet rychlejšího jezdce.
 • v tréninku a kvalifikaci – pokud jezdec vyjíždí z PIT EXIT a za ním se blíží jezdec v měřeném kole.
 • v tréninku a kvalifikaci – pokud jezdec zpomalí díky chybě a za ním se blíží jezdec v měřeném kole.
 • v závodě - když ho chce o kolo předjet první jezdec, či další v pořadí.
 • Modrá vlajka je vyvěšena ve chvíli, kdy se blíží rychlejší jezdec k pomalejšímu v časovém rozestupu 3. vteřin. Pokud se rychlejší jezdec dostatečně přiblíží k pomalejšímu je pomalejší jezdec povinen včas uvolnit ideální stopu a pustit jej před sebe.
Zelená vlajka - Mává se sní na stanovišti, od kterého již nebezpečí nehrozí, ruší tak důsledky žluté vlajky, která však muší být vyvěšena dříve než zelená.
/ 03

Odmazání penalizace obdržené v závodě

Dodržovat za všech okolností
Penalizace obdržené v závodě
V závodě při obdržení časové penalizace, jezdec musí odmazat penalizaci do konce kola. Je zakázáno překročit cílovou čáru s penalizací !
Před odmazáním jezdec vyjede mimo ideální stopu až tehdy penalizaci odmaže. Je zakázano vozit penalizaci až do brzdné zóny – ideálne mazat penalizace na začátku rovinek – mimo závodní stopu.
Tresty při nedodržení pravidla – 10 sekund penalizace za každé kolo do kterého jezdec vjede s penalizací na kontě. U specifických okruhů, kde penalizace naskočí pár metrů před cílovou rovinkou bude komise posuzovat tresty podle situace. V tomto případě je bezpečné odmazat penalizaci po projetí cílové čáry a nešlapat na poslední chvíli na brzdy.
Po odmazání penalizace, kdy se jezdec vrací do závodního tempa, nesmí ohrozit ostatní jezdce. V případě ohrožení osatních jezdců na trati, budeme trestat přičtením časové penalize k výslednému času.
Řídíme se bodouvou penalizací jak bude jezdec/závodník uznán vinným v daném konfliktu a to úmyslným způsobením kolize či blokování na trati, či záměrnou manipulací proti ostatním.
1b./2b. dle posouzení – Mírná kolize s jedním nebo vícero vozidly.
1b. – Nedodržení PIT LINE.
3b./4b. dle posouzení – Vážná kolize s jedním nebo vícero vozidly. 
10b. – Úmyslné vytlačení vozidla a hrubý zásah do závodu
 • Úmyslné opuštění lobby bude bráno jako hrubé porušení pravidel a bude následovat DISKVALIFIKACE z daného závodu.
 • Když vznikne kolize dbejte prosím na to aby viník počkal a přenechal pozici (FAIRPLAY).
Simracers Team si též vyhrazuje právo na to že v případě hrubého porušení proti ostatním účastníkům a jezdcům na trati může viník být napomenut nebo vyloučen ze závodu či šampionátu.  
/ 04

Restart Závodu

Dodržovat za všech okolností
Opakování startu závodu probíhá pouze tehdy, kdy Admin napíše do komunikace v lobby hlášku RESTART a to v případech:
první opakování startu – jeden a více jezdců má automatickou jízdu / neodstartoval
– druhé opakování startu – dva a více jezdců má automatickou jízdu / neodstartovali
třetí opakování startu – 4 a více jezdců mají automatickou jízdu / neodstartovali.
Po vyhlášení restartu všichni jezdci opustí trať a vrátí se do menu lobby.
Jezdec, který dostal automat, musí ihned informovat Admina v chatu lobby napíše (A, AT, AUTO nebo AUTOMAT), dále ihned opustí lobby a provede u sebe kompletní restart PSN a vymaže si mezipaměť v GTS. Při opakování startu bude jezdec zařazen na poslední pozici. 
Ostatní jezdci ukončí závod a následně se vrátí na trať, zajedou za první sektor a tam počkají na jezdce, který restartuje PSN. Jezdec po restartu svého PSN se v co nejkratší době vrátí do lobby, vjede na trať za první sektor.